Officials

कृष्ण बहादुर शाही graphic

कृष्ण बहादुर शाही

स्थानीय विकास अधिकारी

Read..

Brief Introduction

District Development Committee -Sindhupalchowk is Local body under the Ministry of Federal Affairs and Local Development,Government of Nepal
Read More

पुन:निर्माणका गतिबिधिहरु

मिति: २०७३/१०/१२ सम्म
पहिचान घरधुरी सम्झौता सम्पन्न रकम निकासा गुनासो दर्ता
७८,५३७ ७४,९२४ ७४,९१२ १४,४४७

For More Details : Click Here

हाम्रो Twitter पेज


सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको एक वृतचित्र

Main Links

Skip to toolbar