View this site in English
 
 
सूचनापाटी
 

सूचना शाखा - -०६-१४

 
२ वटा सूचना(हरु) उपलब्ध छन्।
 
 
महत्वपुर्ण फोन नम्बरहरु
 
  प्रहरी : १००
जि.बि.स. : ०११-६२०१०२
जि.प्र.का. : ०११-६२१०४
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यलय : ०११-६२०१०३
 
  VDC Population Information  
 
 
  You have not added any informatiion about Population

Population Growth Rate
You have not added any informatiion about Population Growth Rate

Population Personal Events
 
You have not added any informatiion about Personal Events


Population Structure
You have not added any informatiion about Population Structure


Population Urbanization
You have not added any informatiion about Population Urbanization


Religion Wise Population
You have not added any informatiion about Population Religion Wise


Cast Wise Population
You have not added any informatiion about Population Cast Wise


Language Wise Population
You have not added any informatiion about Population Language Wise
 
     
  << Back  
     
 

होमपेज | सम्पर्क ठेगाना | सम्बन्धित साईटहरु | प्रतिक्रिया | डिस्क्लेमर | Test

© वि स २०६५-२०६६ ॥ सर्वाधिकार सुरक्षित